Gjern

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160103-62

Fredningsnr.
231138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, 1,2-2 m høj, 16-18 m i tværmål. Noget ujævn overflade. Lynggroet i ager.(Der er stor forskel på højens højde mod vest og øst; den er højst til sidstnævnte side, hvad der skyldes at terrænet falder denne vej.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde c 9'; Diam c 60'. Gennemskæring gennem Midten (Ø-V) i Bredde af c 8' til Bunden. Midt i Gennemskæringen staar en Knold paa c 20's Længde 4' høj. Nordranden overpløjet.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpl.

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 1,2-2 m høj, 16-18 m i tværmål. Noget ujævn overflade. Lynggroet i ager. (Der er stor forskel på højens højde mod vest og øst; den er højest til sidstnævnte side, hvad der skyldes, at terrænet falder denne vej). J. 1275/58 om restaurering og fredning.

1958 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lyng, 2 løvtræer og en del nåletræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra SV