Bjarup Kirketomt
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-6

Fredningsnr.
241168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Bjarup kirketomt. Ruinen af kirkebygningen måler ca. 25 m i øst-vest og ca. 14 m i nord-syd. Dens grundmure er dækket af lave jordvolde, kun i vestenden er grundmurens kampesten synlige. Indenfor selve kirkeruinens mure er rejst et jernkors på et stenfundament. Der er spor af ydre diger, der har omgivet kirkegården. Kirketomten er delvis bevokset med træer. Grænserne for det fredede areal følger ydersiden af kirkegårdsdigerne, hvoraf det østlige måler ca. 60 m, det sydlige ca. 55 m, det vestlige ca. 50 m og det nordlige ca. 60 m. Kirketomtens placering og udstrækning fremgår af den vedføjede kopi af ma- trikelskort 1:4000. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse, eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og op- muring af ruinerne må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Træhugst er for- beholdt ejeren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af Bjarup Kirke (se Museets Arkiv). Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1968 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen af kirkebygningen måler ca. 25 m i øst-vest og ca. 14 m i nord-syd. Dens grundmure er dækket af lave jordvolde, kun i vestenden er grundmurens kampesten synlige. Indenfor selve kirkeruinens mure er rejst et jernkors på et stenfundament. Der er spor af ydre diger, der har omgivet kirkegården. Kirketomten er delvis bevokset med træer. Grænserne for det fredede areal følger ydersiden af kirkegårdsdigerne, hvoraf det østlige måler ca. 60 m, det sydlige ca. 55 m, det vestlige ca. 50 m og det nordlige ca. 60 m. Kirketomtens placering og udstrækning fremgår af den vedføjede kopi af matrikelskort 1:4000. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse, eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring af ruinerne må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Træhugst er forbeholdt ejeren.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bjarup Kirketomt. Som beskrevet. Jernkorset står på et fundament af cement og kampesten, og den øverste del af fundamentet værer på vestsiden indskriften "tantus laborne sit cassus", på østsiden "rejst 1915" står i kirkens østende. De beskrevene murrester i kirkens vestende består af 1-2 skifer kampesten i vægvoldens østside. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Silkeborg Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kirketomt i skov. Bevokset med enkelte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (2)
Danmarks Kirker. Århus Amt 37. Bjarup Kirke
1990

Trap Danmark VIII, 2, Skanderborg Amt
1964