Tokkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-15

Fredningsnr.
37136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En lille højning ca. 11 m i tværmål, 0,50-0,75 m høj. Uskadt. Bevokset med træer. Ca. 15 m SV for 3713-15, sb. 14, 30 m fra skovbrynet og umiddelbart nord for skovvejen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 15 m sv. for d [sb.14], 30 m fra skovbrynet og umiddelbart nord for skovvejen ligger en lille højning ca. 11 m i tvm, 0,50-0,75 m høj. Uskadt. Bevokset med træer.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På højen gror 3 gl. løvtræer og en del selvsåede løvtræer 1-2 m høje. En gammel trærod er i forrådnelse på højen. Er ellers dækket af visne blade. Et hjulspor tangerer den østlige højfod uden at gøre skade. Mål: 1,1x14x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** To små stjerner alene p.g.a. de øvrige 15 høje. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Generelt om Tokkelund kan siges, at skoven er meget vildvoksende og vanskelig tilgængelig uden for vejene. Dde nordligste høje synes at ligge nogenlunde på plads, mens den sydlige gruppe tæller mindst to høje mere end de allerede fredede. De sorte cirkler på 4 cm kortet er mere nøjagtige end de på FF angivne placeringer. P.g.a. bevoksning kunne opmåling med GPS ikke foretages.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)