Helnæs
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080207-2

Fredningsnr.
39136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Et stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr.nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nord- lige side synes en dæksten nedskredet i kamret. Matr.nr. 26a: Et stensat gravkammer, i skel til matr.nr. 22a af Helnæs.
Undersøgelsehistorie  (8)
1897 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stensat Gravkammer uden Dæksten, en ligger i Stengiærdet. Bevoksning: 1987: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr. nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nordlige side synes en dæksten nedskredet i kamret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitrest indlejret i stendige orienteret VNV/ØSØ. Stendiget, der på N-siden er ca 1,5 m højt, på S-siden ca 1,0 m, danner hen over megalitten en indtil 2 m høj og ca 25 m lang "pukkel". Under dennes højeste sted ses i digets N-side 2 store, tætstående sten (kan dog også være 1 kløvet eller flækket), og i S-siden 1 stående, noget mindre sten, alle mulige bæresten. Især Ø for disse, indtil en afstand af ca 15 m fra "pukkelen", indgår adskillige megalitstore sten i S-siden af diget, som iøvrigt overvejende består af sten i størrelser omkring og under 0,5 m. Bevoksning: 1987: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2024 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)