Havrum Slot
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160302-3

Fredningsnr.
29115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
HAVRUM SLOT Voldstedet består af en rund borgbanke, der er ca. 20 m i dia- meter. Den nordlige halvdel er næsten udjævnet. Banken omgi- ves af sænkninger. Ca. 35 meter vest for bankens midte ligger en mindre banke, der er aflang og orienteret i nord-sydlig retning; yderligere 25 meter vest for denne en større banke, der ligeledes er aflang og orienteret nord-syd. Voldstedet er under plov. Det fredede areal måler i nord-syd 126 m og i øst-vest 178 m; dets udstrækning og form fremgår af vedføjede opmåling, hvor grænsen for det fredede areal er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Landbrugs- mæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et ovalt Voldsted c. 60' i Tværm., 6' højt, hvor det er højest, bestaar af Blandingsjord. Den nordre Halvdel er fyldt i en Mergelgrav.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Havrum Slot". Voldsted som fritext. Tilføjelse: Stadig pløjet i ager. Banken meget udpløjet. Gylletank opført i 1980. kudfor NØ. hjørne af nye stuehus og ca. 18 m. Nord for staldens nordende. D.U.S. Ca. 15-20 m syd for voldstedet. Ikke dispentseret for ved dispensation til stuehus i 1994.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)