Skjephøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160302-20

Fredningsnr.
29105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gammel beskrivelse:(Fra Th.Mathiassens berejsning 1951). "Skjephøj", 3,5 x 25 m. Ujævn overflade. Græs i ager. Ny beskrivelse, 1956: Høj, "Skjephøj", 3,5-4,5 m høj, 28,8 m bred i nord-syd og 32,5 m bred i øst-vest. Siderne er noget forgravede, men eftergroede. Højen, i hvis overflade der ses flere større sten, er græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, 16' høj, 75' i Tværm. Uregelret, og overgravet overfladisk i Toppen. En Del af Sydsiden synes bortkjørt. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bør fredes.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skjephøj", 3 ½ x 25 m. Ujævn overflade. Græs i ager.

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 m omkring højen fredt.

1956 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skeplehøj", "Skjephøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ligger op til komm. losseplads. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Omgivelser: Dyrket (ager), anlæg. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. På siderne træer og krat (hyben). Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt