Grifshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-11

Fredningsnr.
281140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Grifshøj", 3,5 x 20 m. I toppen en nedgravet, ikke mere benyttet vandbeholder; benyttes som lysthøj i have; grotte i S-siden; sten- trappe til top; bækn, buske og blomster.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, kaldet Grifshøj, 12' høj. 75' i Tværm. N-S, 65' Ø-V. I Vestsiden har der nede ved Grunden, været en lille Kartoffelkælder, og der findes nu et Hul 3' dybt, 7' i Tværm. Enkelte store Sten i Toppen. Randstenene mod Ø borttagen. Bevoksning: 1997: Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grifshøj", 3 ½ x 20 m. I toppen en udgravet; ikke mere benyttet vandbeholder, benyttes som lysthøj i have. Grotte i S-siden, stentrappe til top. Bænke, buske og blomster.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grifshøj". Vandbeholder i top, synlig ved et firkantet betondæksel. Mosgroet stentrappe i SV-siden, flere af trinnene er skredet. Afpløjet østfod i 1 m's højde, tilgroet. Afgravning af vestsiden, tilgroet. Lille stenforet rund indgravning i sydfoden, ca. 2,5 m bred, tilgroet. Bænk ses ikke. Højen er tilgroet med eg, bøg, elm, birk, ahorn, hyld og kristtjørn, græs og hvide anemoner, ager. Pløjet og sået ind til østfod (§13 meldt til amt). Bevoksning: 1997: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vandbeholder i toppen, lille grotte i sydsiden og stentrappe i SV ses stadig og er registreret i fredningsteksten. De gamle træer på højen er fældet. Højen står delvist uden græsdække. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i have op til ager.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)