Dyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-32

Fredningsnr.
281143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/2 1892. Fredlyst ved bortsalg af jord. Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Gammel beskrivelse, 1951: Langhøjen "Langebjerg", 20 x 65 m, 2 m høj. Overfladen noget forgravet; ligger omgivet af dybe grusgrave, på en "Ø" med stejle sider. Græs. Ny beskrivelse, 1956: Langhøjen "Langbjerg", 59 m i øst-vest, 13 m bred, 1,7-2,2 m høj. I østsiden større, flad sænkning efter udgravning, iøv- rigt uden beskadigelser. Græsklædt. Ligger omgivet af dybe grusgrave, der når indtil 1-7 m fra højfoden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oval lyngklædt Jordhøjning, kaldet Dyssen eller Folmer Spillemands Høj, 7 á 8' høj, 186' lang og 50' br. I Midten er for c. 40 Aar siden gravet et Hul, nu 11' i Tværm. og 3' dybt. Fra den østre Ende er gravet et Spor ind i Højen, 35' l., 12' br. og 5' dybt. Der blev fundet "smaa Benperler". Mange store Sten ligge omkring Østenden. (Fredlyst ved Bortsalg af Præstegaardsjorden, Thingl. 19/2 1892) Bevoksning: 1996: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøjen "Langbjerg", 65 x 20 m, 2 m høj. Overfladen noget forgravet. Ligger omgivet af dybe grusgrave, på en "Ø" mod stejle sider. Græs. Jr. 85/51. FM 19/2 1892 MS

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 85/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1080/56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Langbjerg". Langhøj. Orienteret i nø-sv. I nø-enden større indgravning, ca. 10 x 3 m, 1 m dyb. I SV-enden afgravet i ca. et 6 m bredt fladt hul. Alt tilgroet. Bevokset med græs og gederams Beliggende på en høj søjle i retableretgrusgrav - nu ager. Stadig uretableret større gml. grusgrav nærmest helt ind til højfod vest for. Kun 1-2 m fra højfod til søjleskrænt rundt om. P.a8: Flere dynger med murbrokker og et større areal mødningsbunker syd for "søjlen". (Amtssag igang). Bevoksning: 1996: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Selve højen er græsklædt. Plateauet omkring højen er bevokset med træer bl.a. mirabeller og hyld.

Litteraturhenvisninger  (0)