Taterknolde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-65

Fredningsnr.
291010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Afgravet top med flere rævegrave. I øvrigt noget ujævne sider. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngbevokset Høj, 4' høj, 33' i Tværmaal. Sydsiden, til forbi Midten, er bortgravet. Store Randsten mod S.V. og N. [Sb.] Nr. 65 og 66 kaldes Taterknolde. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hæj. Afgravet top med flere rævehuller. I øvrigt noget ujævne sider. Bevokset med graner og løvkrat i blandskov. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj, 1 x 15 m. Afgravet top med flere rævegrave. I øvrigt noget ujævne sider. I skov. *** Nyberejsningstekst *** Hæj. Afgravet top med flere rævehuller. I øvrigt noget ujævne sider. Bevokset med graner og løvkrat i blandskov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt ødelagt af rævegrave. Mange sten synlige. Tæt bevokset med løvtræer - overvejende ahorn og bøg. Intet græs.

Litteraturhenvisninger  (0)