Honum
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-56

Fredningsnr.
281142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Høj, 4 x 17 m. N-siden stærkt afgravet omtrent til midten; i siden mod S lille hul; mod Ø små randsten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 12' høj, 54' i Tværm. Den nordre Side næsten til Midten er for lang Tid siden sløjfet; i Sydsiden findet et ikke dybt Hul, smaa Randsten mod Ø. Højen bevokset med Græs og Lyng. Fredlyst ved Deklaration af 29'de Maj 1897. Bevoksning: 1996: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 17 m. N-siden stærkt afgravet, omtrent til midten. I siden mod S lille hul. Mod Ø små randsten. Græs i ager. FM 4/6 1897 MS

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Guldbjerg Høje". Som tidligere beskrevet. Afgravningen gør, at højen nærmest har en trekantet form. Alt tilgroet. Bevokset med græs i ager. Fredningsdeklaration: 2700 m2 i græs omkring højene (jfr. deklaration d. 18/12 1966 Brædstrup) overholdes ikke. ** Seværdighedsforklaring ** 2 m zonen overholdes kun delvis. Sag pågår amtet. ** Seværdighedsforklaring ** Er skiltet. Er plejet. Bevoksning: 1996: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og mange hyld mod øst.

Litteraturhenvisninger  (0)