Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-76

Fredningsnr.
281018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Guldbjerghøj", ca. 4 x 25 m. Nordsiden til over midten afgravet til 1,5 m højde. Sydsiden stejlt afgravet. Græs i ager. NM.I.: "Galbjerg høj".
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 15' høj, 62' i Tværm. En 3' dyb, 16' br. Sænkning fra Toppen mod NØ. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20 m. S-siden stejlt indhulet. Stor sænkning fra top mod NØ. Græs i ager. "Grønhøj".

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Guldbjerghøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: S/H 07.68.79-SØ. F 09.62.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt. Den gamle afgravning af nordsiden har taget toppen med som nærmest er udhulet. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)