Galbjerg Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-80

Fredningsnr.
281017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 5 x 20 m. S-siden stejlt indhulet. Stor sænkning fra top mod NØ. Græs i ager. "Grønhøj".
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 12' høj, 80' i Tværm. Ø-V. Hele Nordsiden til forbi Midten er afgravet til en Højde af 5' over Marken. Her ses mange store Sten. Anm. Det er muligt, at enkelte af de foregaaende Punkter [sb. 79-95], navnlig [sb.] nr. 86, 87, 90, 91, 92 og 93 ere unøjagtigt ansatte paa Kortet, da det inde i den tætte Skov var meget vanskeligt at tage Stedsbestemmelser uden vidtløftige Opmaalinger. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m. Nordsiden til over midten afgravet til 1 ½ m højde. Sydsiden stejlt afgravet. Græs i ager. "Galbjerg Høj".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønhøj". Høj. I ligeså miserabel tilstand som tidligere beskrevet. NØ-siden står stejlt og delvis bar som følge af kreaturtramp; disse har fri adgang til højresten. Skal den fortsat bevares, bør der hegnes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Foto: S/H 07.70.79-SØ. F 09.64.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj. 4x25 m. Nordsiden til over midten er afgravet til 1½ meters højde. Sydsiden stejlt afgravet. Mod SØ et par æbletræer - iøvrigt græsklædt. Beliggende i udyrket mark.