Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-84

Fredningsnr.
281014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Loddenhøj", 4 x 25 m. Overfladisk gravning i Ø. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, Loddenhøj kaldet, 13' høj, 80' i Tværm., bevokset med Grantræer. Lidt overfladisk Gravning mod Ø. Anm. Det er muligt, at enkelte af de foregaaende Punkter [sb. 79-95], navnlig [sb.] nr. 86, 87, 90, 91, 92 og 93 ere unøjagtigt ansatte paa Kortet, da det inde i den tætte Skov var meget vanskeligt at tage Stedsbestemmelser uden vidtløftige Opmaalinger.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loddenhøj", 4 x 25 m. Overfladisk gravning i Ø. Træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I S-siden rævegrav samt flere rektangulære nedgravninger, ca. 0,5 m., delvis bare; må være recente - bør tildækkes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med buske og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)