Rask Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-85

Fredningsnr.
281013

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 7' høj, 50' i Tværm. Bevokset med Grantræer. Anm. Det er muligt, at enkelte af de foregaaende Punkter [sb. 79-95], navnlig [sb.] nr. 86, 87, 90, 91, 92 og 93 ere unøjagtigt ansatte paa Kortet, da det inde i den tætte Skov var meget vanskeligt at tage Stedsbestemmelser uden vidtløftige Opmaalinger.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top recent rektangulært hul; bør tildækkes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt, tæt bevokset med forskellige små løvtræer/buske. Syner højest set fra vest.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Det kvadratiske hul i toppen er opfyldt (jf. Nyberejsningsteksten). Højen fremstår idag som to forhøjninger i forlængelse af hinanden. Den første forhøjning måler 12 m. N-S og den anden måler 13 m. N-S. Evt. skyldes det opfyldningen. Højen er ret udfladet. Højen er bevokset med mange træer, særligt mod vest. Højen ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)