Rask Hovedgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-88

Fredningsnr.
281015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hullet, uregelret Jordhøjning. Vist nok en Høj. Anm. Det er muligt, at enkelte af de foregaaende Punkter [sb. 79-95], navnlig [sb.] nr. 86, 87, 90, 91, 92 og 93 ere unøjagtigt ansatte paa Kortet, da det inde i den tætte Skov var meget vanskeligt at tage Stedsbestemmelser uden vidtløftige Opmaalinger.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 15 m. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med forksllige løvtræer - intet græsdække.