Rask Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-92

Fredningsnr.
281016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, aflang, 11 x 15 m, 1 m høj. Græs og træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skovbevokset Høj, 4' høj aflang Jordhøjning. Anm. Det er muligt, at enkelte af de foregaaende Punkter [sb. 79-95], navnlig [sb.] nr. 86, 87, 90, 91, 92 og 93 ere unøjagtigt ansatte paa Kortet, da det inde i den tætte Skov var meget vanskeligt at tage Stedsbestemmelser uden vidtløftige Opmaalinger.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, aflang, 15 x 11 m, 1 m høj. Græs og træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. En stor sten på toppen. Bevokset med græs og busklignende bevoksning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen måler 11 m. N-S, 14 m. Ø-V og er ca. 1 m. høj. På højen står et par birketræer og bøgetræer (selvsåede). På højen er der desuden en masse små grantræer. Højen ligger i skov, men kan ses fra skovvejen mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)