Rask Hovedgaard
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-96

Fredningsnr.
29107

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rask hovedgård, matr.nr.1o : Borringholm i skellet til Boring by, matr.nr.17c. Borringholm Tomten af Borringholm ligger i en mose lige nord for Borring by.
Undersøgelsehistorie  (11)
1897 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 201/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en Del gammelt Pæleværk, hvorom det heder i Pont. Danske Atlas IV s. 138: "Midt i Søen ved Boring paa en Holm skal fordum have været et Lystslot". Sagnet paa Stedet fortæller, at det ældst Herresæde Rask har ligger der i Søen. Bevoksning: 1997: Løvtræer

1908 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Boringholm". Bevoksning: 1997: Løvtræer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Borringholm Voldsted". Oval banke 20 - 30 m. x 70 - 80 m. orienteret i Øst-Vest, op til knap 1 m. over sumpede terræn. 3-4 lavere forhøjninger anes langs nordsilden. Bevokset med tæt skov af høje slanke elle(?) træer og et enkelt ældre træ. I krat og trætilgroet mose. Bevoksning: 1997: Løvtræer

2000 Dendrokronologisk datering
Journal nr.: 6331
VejleMuseerne
I forbindelse med et publiceringsprojekt ønskedes en mere præcis datering af det fredede anlæg. Efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, blev der over tre omgange optaget tømmer og udtaget prøver til dendrokronologiske dateringer. Med hensyn til de dateringsmæssige resultater henvises til NNU rapport nr. 56 1999 og nr. 21, 2000.

2000 Analyser af materiale
Journal nr.: 6331
VejleMuseerne
I forbindelse med et publiceringsprojekt ønskedes en mere præcis datering af det fredede anlæg. Efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, blev der over tre omgange optaget tømmer og udtaget prøver til dendrokronologiske dateringer. Med hensyn til de dateringsmæssige resultater henvises til NNU rapport nr. 56 1999 og nr. 21, 2000.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er bevokset med siv, græs og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)