Boring ødekirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-97

Fredningsnr.
29108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Boring kirketomt og kirkegård Arealet, hvorpå kirketomten med omgivende kirkegård har ligget, fremtræder som en rektangulær banke, ca. 60 m lang i øst-vest- lig retning og ca. 30 m bred i nord-sydlig retning. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Banken er græsklædt med enkelte store træer. I dets sydlige del er en udtørret mergelgrav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted, idet det dog er tilladt at foretage en opfyld- ning af den tidligere mergelgrav efter forudgående henvendelse til fortidsmindeforvaltningen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1548 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Tomten af Borring Kirke ligger i dag i græs. I grønsværen anes konturerne af kor og skib af romansk plantype. Kirken omtales 1524, 1548 nævnes den øde. Kirken skal være nedbrudt af Claus Glambek.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her paa den høje Bakke findes Grunden af den af Claus Glambek (+1591), nedbrudte Boring Kirke. Bevoksning: 1997: Græs

1975 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Arealet, hvorpå kirketomten med omgivende kirkegård har ligget, fremtræder som en rektangulær banke, ca. 60 m lang i øst-vestlig retning og ca. 30 m bred i nord-sydlig retning. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Banken er græsklædt med enkelte store træer. I dets sydlige del er en udtørret mergelgrav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted, idet det dog er tilladt at foretage en opfyldning af den tidligere mergelgrav efter forudgående henvendelse til fortidsmindeforvaltningen.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5848
VejleMuseerne
Ved besigtigelse af Boring Kirke i sommeren 1983 var marken rundt om kirketomten pløjet for første gang i flere år. Der konstateteredes her oppløjede skeletrester fra begravelser. Det henstilles, at fredningen udvides til også at omfatte den omgivende kirkegård.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"boring Kirketomt og kirkegård." Som Fritext. Tilføjelse: Banken er p.t. græsbevokset og træerne er fjernet. Mindre ujævnheder, antagelig tidligere kreaturskader, påtalt af amt i 1995 og tilsået af ejer. I Græsgang. P 4-cm kortet (1971) er stedet benævnt "Kirkebakke". Bevoksning: 1997: Græs

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
60 x 30 m græsbeklædt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt, brændenælder og et enkelt løvtræ mod vest. Beliggende i udyrket græsmark.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 2, Skanderborg Amt
1964