Trebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-110

Fredningsnr.
281149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 m. Nordvestlige trediedel sløjfet; i toppen to større huller. Græs i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 12' høj, 70' i Tværm. Den nordvestre Trediedel er sløjfet næsten til Grunden, og der er gravet et Par store Huller i Toppen. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m. Nordvestlige trediedel sløjfet. I toppen to større huller. Græs i have.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i sydlig top, ca. 3 x 3,5 m, 0,7 m dybt, tilgroet. Nordvestlig højside stærkt afgravet i halvbue. Østlig top noget hullet, delvist tilgroet. Bevokset med græs og gamle løvtræer, i have. Tilbygning i vinkel på gamle hus, i nord-syd og af ca. samme størrelse. Med gavl ca. 15 m fra sø. højfod. Muret garage i røde sten ca. 5-7 m fra sv. højfod. Bygningerne ses ikke på 4-cm kort fra 1971. Disp. er givet til garage i 1984 og her fremgår det (amtets udsagn). Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer og brombærkrat på nordsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)