Trebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160304-114

Fredningsnr.
281150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 16 m. Meget ujævn overflade; huller i top, V og NV; større lavning SØ for toppen og ned ad siderne; foden nedtrådt af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet Høj, 11' høj, 50' i Tværm. Der er gravet et 10' br. 4' dybt Spor fra S.Ø. 12' ind i Højen, derfra gaar en Sænkning op mod Toppen, hvor der er et Par Huller (Kartoffelkuler). Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 ½ x 16 m. Noget ujævn overflade. Huller i top V og NV. Større lavning SØ for toppen og ned ad siden. Foden nedtrådt af kreaturer. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mindre sænkning i top og i vest og nordvestsiden. Større indgravning fra fod til top i sydøstsiden, hvor den udvides til tre større huller. Bevokset med græs og gyvel i ager. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med især gyvler - desuden lidt løvtræer. Beliggende i udyrket areal, der er helt groet til i gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)