Esphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-93

Fredningsnr.
271168

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1900, Sv. Muller. "Esphøj", 5 x 32 m. I top sænkning; S-siden afpløjet; siderne noget ujævne. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og Græsklædt Høj, 12' høj, 80' i Tværm. Lidt overfladisk Gravning i Toppen, Øst- og Sydsiden. Bevoksning: 1979: Græs

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Esphøj", 5 x 32 m. I top sænkning. S-side afpløjet. Siderne noget ujævne. Græs i ager. FM 14/9 1906 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Esphøj". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 07.36.79-S, F 09.16.79-S. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs, lyng, træer bl.a. egetræer samt krat ved foden i øst. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)