Tavlhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160401-107

Fredningsnr.
261017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Kolpengård og Løve Høj, 1,5 x 12 m. I toppen stort hul, 4 x 7 m, 1 m dybt; foden delvis afpløjet. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Tavlhøje" [sb. 107-8], paa faldende Terræn, ca. 2 M. h., 18 M. br. I Toppen et ret frisk Hul, 4 x 7 M., mod udgang mod Sø, nu 1 M. d. I Siderne et Par mindre Beskadigelser. Foden delvis afpløjet. Iflg. Medd. er der i det centrale Hul f. 2 Flintspyd, hvoraf det ene indsendtes til Nationalmuseet; det mentes, at Bunden ikke var naaet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 12 m. I toppen stort hul, 4 x 7 m, 1 m dybt. Foden delvis afpløjet. Lyng i ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet afpløjet. Højde 1,5 - 2,5 m. Det oprindelig 1 m dybe topkrater er siden blevet delvis tilkastet og fremtræder ny nærmest tallerkenformet, ca 0,3 m dybt. Midt oppe på Ø-siden anes en gammel, næsten tilgroet kreaturskade. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i ager. Fundet som beskrevet. Bevokset med hyben på østsiden, 6 træer/buske bl.a. hyld samt lyng og krat.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N