Stavildhøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-6

Fredningsnr.
271121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stavildshøj", 23 x 19 m, 3,5 m høj. S-siden stejlt afgravet og lige afpløjet; V-side stejl med 2 indgravninger; i Ø en indgravning; overfladen ujævn. Store træer og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Stavildhøj", 3,6 M. h., 26 m. br. Toppen er affladet, vestre og søndre Side stærkt afgravede. Op til Toppen fører et Par brede og dybe Gange. Lysthøj; høje Træer, i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stavildhøj", 23 x 19 m, 3,5 m høj. Sydsiden stejlt afgravet og lige afpløjet. Vestsiden stejl med 2 indgravninger. I Ø. en indgravning. Overfladen ujævn. Store træer og græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stavildhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Skaderne er gamle og hidrører dels fra kreaturer, dels fra andet. Delvis tilvoksede med græs. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 07.32.79-V, F 09.12.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med mange større løvtræer og lidt krat ved foden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)