Hyrdehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-23

Fredningsnr.
271116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst med følgende tekst: **************************** Højruin, "Hyrdehøj". 18 x 25 m stor og 3,5 m høj. Med 2 toppe og dyb lavning i midten. Siderne er afgravede, især i syd.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Hyrdehøj", ca. 3,5 M. h., 2/3 syd for Skellet. Alt paa matr. 3a er afgravet; ogsaa mod S. er meget bortgravet, saaledes at kun en 7-8 M. br. Strimmel er tilbage. Bevokset med Lyng og (ved Siderne) større Træer, i Ager. Intet Fund.

1925 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet, C19582-603.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højruinen "Hyrdehøj", 18 x 8 m, 3,5 m høj, med 2 toppe og dyb lavning i midten. Græs i agerskel.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin med 2 Toppe og dyb Lavning i mellem.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hyrdehøj". Højrest i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Trafik, dyrket (ager).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den stejleste side er dog mod vest, ikke mod syd. Højen er tæt bevokset med løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)