Vinding Ottehøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160410-30

Fredningsnr.
261045

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langballe og Ulstrupgårde. Tingl.: 24/10 1877. Gdr. Jesper Hansen. Høj, 4,5 x 30 m. I top sænkning, 0,5 x 4 m; op ad V-siden sti. Græs og lyng i ager. Sb.30-35 : "Vinding Ottehøje". NM.I.: Op ad østsiden sti.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4,6 M. h., 30 M. br. I Toppen er en gl., tilgroet Sænkning, 4 M. br., ½ M. dyb. Opad vestre Side en Sti. Lynggroet, i Ager. Fredlyst, Køb, thingl. 24/10 1877. Paatalt: Der pløjes for tæt til Foden og ligger Sankesten paa denne. Et lille Hul i nordre Fod er senere end 1877 og maa fyldes. Se [sb.] Nr. 35. [Sb.] Nr. 29-36 = "Vinding Ottehøje". [Sb.] Nr. 30-35 ligger samlet og dominere hele Egnens Landskab. De ere fredlyste ved Køb 1877. Nuværende Ejer er Husmands Søren Fisker Sørensen (ved Arv). I 1903 er det i hans Fraværelse overfor Hustruen paatalt, at der paa de ovenangivne Steder pløjedes for nær til Højene og paalagt, at Hullerne i [sb.] Nr. 30 og 32 (Skydehuller for en Nabo) snarest maatte udfyldes. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.5 x 30 m. I top sænkning, 4 x 0.5 m. Op ad østsiden sti. Græs og lyng i ager. FM 24/10 1877 MS [Sb.] 30-35: "Vinding Ottehøje".

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Storhøj af "Vinding Ottehøje". Gammelt tilgroet topkrater ca 0,5 m dybt. Sti fra kommuneve op da NV-siden. På V-foden 2 gamle markstensbunker samt et skrottet markredskab. Højens N-side er under tilgroning med tæt (men endnu lavt) hindbærkrat. Videre tilgroning ikke ønskelig. Se note under 2610:40 ** Seværdighedsforklaring ** Vid udsigt. Indgår i specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM- sten på nordsiden. Højen er græsklædt. Beliggende lige ud til offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)