Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160411-40

Fredningsnr.
261113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1902. Gdr. Erik Andersen. Nordligste af "Trehøje", 1,75 x 15 m. Lille sænkning i top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 15 m. br. Ubetydelig Sænkning i Toppen; lidt af Foden mod S. er afpløjet. Lynggroet, i Ager. [Sb.] Nr. 35, 36, 40 bleve 8/8 1902 fredlyste af Gaardejer Erik Andersen, Dørup By. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligste af "Trehøje" [sb. 38-40], 1.75 x 15 m. Lille sænkning i top. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Nordligste trehøje". Højen indgår sammen med 2611:14 i 60 m langt, udyrket område, hvor denne høj udgør den nordlige halvdel. Der har muligvis gået et skel langs Ø-siden af dette jområde, som har medført, at højen får en udløber mod NØ. Nordsiden synes i øvrigt noget nedtrampet. På udløberen af topsiden mod NØ ligger en bunke markrydningssten. Højen synes ellers velbevaret - jævnt rundet og dækket af et kompakt løvkrat. Højtoppen derfor ikke besigtiget. På højens sydside er en afbrændingsplads - en grube på 5 m i diameter og indtil 0,5 m dyb. Tydelige spor af bål, kvasbunker og større forkullede træstykker, se foto 1.8. (Skaderne fremgår af tegning på berejserskemaet). CBA 15/8-1988: Situationen uændret; der brændes stadig grene af (p.t. ligger der f.eks. en meget stor stabel, der skjuler gruben). På den stejle skrænt N for højene er der for nogle år siden plantet juletræer. helt op til kanten af det uopdyrkede område. Kan endnu kun ses fra vejen med god vilje, men det vil ikke vare længe. JBA: Påtaler i 88. Bør genbesigtiges for bålplads, kreaturskader, beplantning - §18, af amt. Ført på amtslisten (= tilføjes). Bevoksning: 1981: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mod øst nogle træer bl.a. hyld, ahorn mm. Hele højen er tæt dækket af krat. Beliggende i dyrkningsfrit område sammen med f.nr. 261114.

Litteraturhenvisninger  (0)