Hansted Fredskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-9

Fredningsnr.
28128

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6-1,7 x 15-16 m. Affladet top, hvori ses 4 større sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hansted Fredskov. En skovbevokset Höj, 5' höj, 54' i Tværmaal. Da Höjen er affladet i Toppen, og 4 store Sten ligge uden Orden ovenpaa den, synes det, at den tidligere ved Gravning er blevet forstyrret. FM 1895

1894 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6-1,7 x 15-16 m. Affladet top, hvori der ses 4 større sten. Velbevaret. Bevokset med bøgetræer, i skov. FM 1895 16/8

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, buske. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 06.47.79-V. F 08.08.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende ved krydset mellem to skovveje. Bevokset med et stort bøgetræ mod SV og enkelte små træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et stort bøgetræ, enkelte mindre træer samt krat. På sydsiden en bar plet uden græs.

Litteraturhenvisninger  (0)