Allesø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080301-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Banken i et lille Vandhul er for over 20 Aar siden [ca.1862] fundet mange Ravperler; ni af dem gaves til Etatsraad Trap. Ogsaa tidligere havde man sammesteds fundet Ravstykker, nogle saa store som Hønseæg. Om Formerne vidste man kun at fortælle at Perlerne havde været "runde". Over hele Lodden er fundet sorte Pletter med brændte Sten, engang en 2 1/2 Al. l. Brolægning.

1882 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)