Yding

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-47

Fredningsnr.
27125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/8 1928. Gdr. Marinus Hansen og hustru. Højgård. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. GI punkt på top 1963. Dobbelthøj; nordlige høj 1,9 x 14 m. Flade sænkninger i top og Ø-side; sænkning ved foden mod V; foden mod N let afgravet. Sydlige høj, 2,6 x 18 m. V-siden fladt afgravet; flad, bred sænkning i siden mod SØ.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Dobbelthøj med Retning SØ-NV., samlet Længde 90', Tværmaal 55'. Den nordvestre Top [sbnr.102] er 8' høj med en lille Sænkning i den nordre Side. Den sydøstre [sbnr.47] er 9' høj. Den sydlige og nordøstre Side ere ganske lidt afskakkede til at dække tidligere Kartoffelkuler ved Foden, i øvrigt uforstyrret. Enkelte større Sten ligge S. for Højen.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj, nordlige høj, 1,9 x 14 m, flade sænkninger i top og østside. Sænkning ved foden mod V, foden mod N let afgravet. Sydlige høj, 2,6 x 18 m. V-siden fladt afgravet, flad bred sænkning i siden mod SØ.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den N-lige del af dobbelthøj i tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Umiddelbart op til foden i N en større jordbunke, ca. 2 x 1,6 m., helt tilgroet med græs. Den bør fjernes; giver højen en trepuklet profil. Den S-lige del af dobbelthøj i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 06.17.79-SØ, F 07.38.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Tvillingehøj - vokset sammen med f.nr. 271227. På 271227 står en eg mod NØ. På 27125 hybenroser på toppen og iøvrigt græs.


Billeder

Foto, oversigt