Kappendrup Kirke
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-14

Fredningsnr.
34152

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Filer
beretning
Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3415-2, 3. Tingl.: 3/10 1882, købte. Afmærkn.: MS 1890 Langdyssen "Kappendrup Kirke", 35,50 m lang i NV-SØ og 9,25 m bred. I alt 34 randstene, af hvilke 7 er omfaldne. To grav- kamre; det nordre er uden dækstene, men næppe udgravet; i det søndre er 3 sidestene og 1 dæksten bevarede.
Undersøgelsehistorie  (11)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Langdysse "Kappendrup Kirke" kaldet oprindelig ca. 113' i NV-SØ. 29'6" br. indesluttende to Gravkamre af hvilke det nv. er helt jordfyldt saa at Formen kun ubestemt kan skjelnes, et sø udgravet og tildels forstyrret, saa at kun tre af Bærestenene og en nedgleden kolosal Dæksten ere tilbage (se Planen) - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Kappendrup Kirke", 113' lang i nv.-sø. og 29'6" br. Ialt 34 randstene, af hvilke 7 er omfaldne. 2 gravkamre; det nordre er uden dækstene, men næppe udgravet; i det søndre er 3 sidestene og 1 dæksten bevarede. Tingl. 1882.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
langdyssen "Kappendrup Kirke". Orienteret NV-SØ omkranset af randsten. I den sydlige langside 19, NV ende 1 stor væltet randsten. Bredde mod SØ 9 m, mod NV 7 m. 9 m fra NV enden ses resterne af et dyssekammer, bestående af 5 noget spredt liggende sten, der er delvis sprængte. Tæt til dyssens SØ ende er opført en ældre udbygning, som delvis forstyrrer langdyssens SØ ende. Tæt ved bygningen står 3 store løvtræer på tværs af dyssen. 7 m fra dyssens SØ ende findes på højen endnu et dyssekammer som er delvis bevaret, og består af 2 bæresten mod SØ, 1 mod NV. Mod nord ses en meget stor hvælvet overligger, der hviler skråt stående på kammerets bæresten. Dækstenen er ca. 2x3 m stor. Kammeret er ca. 1,5 m bredt og ca. 3, 0 m langt. langs den sydlige langside står der 4 store gamle løvtræer, hvoraf i hvert fald 2 trykker så meget på randstenene at de bør fjernes. Langs den nordlige langside er der have. Ca. midt på højen står fredningsstenen, der står løs, og burde fastgøres. . Mål: 1x35,5x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen ligger midt i byområde, med særlig anlagt sti til besøgende. Det er et stort og forholdsvis godt bevaret mindesmærke, der ville præsentere sig godt i velplejet tilstand. ligger tæt ved dyssen fr, nr. 3415:3. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. 369/47. 81/1916.

1998 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet er en langsysse, der ligger meget taet på bygninger. Det tidligere placerede affald er nu fjernet.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM6556
Museum Odense
Der er fra Kulturstyrelsen givet tilladelse til nedrivning af bygning på det fredede fortidsminde under forudsætning af, at anlægsarbejdet overvåges af museet og suppleres med en mindre forundersøgelse (registrering af profil). Opgaven er udført primo 2014. Der kunne ikke anlægges en profil i forbindelse med anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet foregik i øvrigt uden, at der skete (yderligere) forstyrrelser af fortidsmindet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: 2014-7.23.03/OBM-0001
Museum Odense

Litteraturhenvisninger  (0)