Sattrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-30

Fredningsnr.
271213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sattrup, matr.nr.11a : Høj i skel til matr.nr.10a Sattrup. Høj, 3 x 15 m. Stejlt afgravet mod SØ; mindre stejl afgrav- ning i NV; kløftet af gravning tværs over højen i SV-NØ. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lyngbevokset Høj, 9' høj, 45' i Tværmaal. En 2' dyb Sænkning tværs over Højen tyder paa Gravning. Ved Foden mod N. ligge store Stenbunker. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. Stejlt afgravet mod SØ. Mindre stejl afgravning i NV. Kløftet af gravning tværs over højen i SV-NØ. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i miserabel tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Omgivelser: Græsning, grusgrav. Foto: S/H 06.33.79-NV, F 07.56.79-NV. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er som tidligere beskrevet meget ødelagt. Den er desuden helt tilgroet i løvtræer/buske. Beliggende i skovkant op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)