Gåsesten
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080302-18

Fredningsnr.
34151

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/4 1920, P.A. Rasmussen Diplom Afmærkn.: MS 1920, Th. Thomsen. En jættestue, "Gåsesten". Over kammeret, der har længderet- ning i N-S, ligger 2 dæksten endnu på oprindelig plads. I gangen, som udgår mod øst, ses 2 sidesten til hver side, samt 1 sten på tværs nærmest indgangen til kammeret. Mindst 3 m jord uden om kammer og gang medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning med fritliggende Dækstene (i den største en skaalformet Fordybning). Gangen, der vender i Øst maa være afskaaren tilligemed Højens Rand. Kammeret er helt jordfyldt, der synes at være ca. 11'4" l. (se Tegn.) Bevoksning: 1984: Græs

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Fyns Stiftsmuseum

1953 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Udgravet og restaureret 1954. I kammeret fandtes få og svage skeletspor, flintoldsager, rav og keramik fra henh. mellemneolitisk tragtbægerkultur, enkeltgravskultur, og senneolitikum.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En jættestue, "Gåsesten". Over kammeret, der har længderetning i n-s, ligger 2 dæksten endnu på oprindelig plads. I gangen, som udgår mod øst, ses 2 sidesten til hver side, samt 1 sten på tværs nærmest indgangen til kammeret. Mindst 3 m jord uden om kammer og gang medindbefattet. Tingl. 1920.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 639/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen "Gåstestenen". Liggende i rund høj. Kammer af 7 bæresten, hvor imellem ses delvis bevarede tørmure. Kammeret er nærmest "pæreformet" og orienteret N-S, og dækket af 2 dæksten. Indgangsparti imod øst, med 2 over for hinanden stående bæresten og 1 dæksten. På kammerets nordlige overligger ses mindst 2 skåltegn. Beskadigelser: Uden for indgangspartiet i mod øst, i en afstand af indtil 6 m fra dette, fandtes nogle oppløjede lerkarskår, af formodet jættestuekeramik. I kammeret lå en del udfaldne sten fra tørmurene, samt lidt affald i form af grene. Desuden var der flere mindre dyregange i kammerets gulv, tæt ved bærestenene. Tørmurenes tilstand: Mellem indgangssten 1, mod syd og bæresten 2 i kammeret, mangler tørmuren. Mellem 2 og 3, mangler de øverste 40 cm. Mellem 3 og 4, mangler ca. 50 cm af mellemste del. Mellem 4 og 5, er der udfyldt med kløvede granitsten. mellem 5 og 6, mangler tørmuren helt. Mellem 6 og 7, mangler 40 cm af øverste del. Mellem 7 og 8, mangler 20 cm af øvre tørmur, den øvrige del er noget forskubbet. Mellem 8 og 9, mangler øverste 50 cm, hvor der ses et 50 cm dybt hul ind i højfylden. Der bør foretages en lettere restaurering af fredningsstyrelsen. . Mål: 1,5x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** En markvej fører indtil 25 m fra jættestuen. Ejeren er venlig stemt for besøg. Bevoksning: 1984: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)