Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160601-82

Fredningsnr.
270853

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 25 m. Lidt udjævnet og med ujævn overflade efter plantningsfurer. Bevokset med gran i lille plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 78-84] Paa flad Hedejord 7 fladagtige Høje, de 3 østlige [sb. 82-84] overpløjede, de 4 [sb. 78-81] andre vexle 1-3' h. 30-49' i Vidde. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 25 m. Lidt udjævnet og med ujævn overflade efter plantningsfurer. Bevokset med gran i lille plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 25 m. Lidt udjævnet og med ujævn Overflade. Fredet. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBA 1997: Høj af "Trehøj". 24 m i Ø-V, 18 m i N-S. Som fritekst. Plantningsfurer i Ø-V. To mindre huller i top, ca. 1 m i diam., 0,2-0,3 m dybe. Bevokset med lærketræer, opvækst af birk og røn, græs og død granskov, der delvis ligger væltet på højen. I gammel granskov, der nu er blevet til blandet skov. På engen syd for højen er henlagt stabler af traktordæk, metelaffald samt bålpladser (også ind til højfod). (§18). Langs nordkanten af markvejen syd for højen og oplagspladsen er plantet en række graner (6-7 år gamle) (§18). Bevoksning: 1997: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)