Fruehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160602-1

Fredningsnr.
280971

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Fruehøj", 5,50 x 25 m. Højen synes kunstigt forhøjet. Eftergroet sti som sneglegang til top. Stentrappe ved foden mod øst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S. for Gaarden en som Udsigtshøj omdannet og forstørret Høj. Den oprindelige Høj skal kun have været halv saa stor. (For c 50 Aar siden lod den daværende forarmede Ejer grave i den, men da de vare komne ned mod Bunden, sendte han sine Folk bort og gravede ene. Hvad han fandt ved ingen, men hans Formueomstændigheder forbedredes, og Højen - den lod han atter tilkaste og opdynge dobbelt saa høj i dens nuværende stærkt toppede Skikkelse.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Fruehøj" 5,50 x 25 m. Højen synes kunstigt forhøjet, eftergroet sti som sneglegang til top. Stentrappe ved foden mod Ø. Græsklædt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt bregner samt et stort rønnetræ mod NØ. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)