Koustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160602-32

Fredningsnr.
280963

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1909, gdr. Thomas Nielsen Thomasen, Kovtrupgård. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. Høj, 2,50 x 16 m. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dalstrøget ligger 5 smukke Høje [sb. 31-35], af de to østligste [sb. 34-35] er den ene pløjet, af de nærmeste to [sb. 32-33] er den ene en velbevaret Høj 10' h. 57' i Diam; en lille ved Siden af er 3' h. 36' vid, i den er der i gammel Tid gravet ned fra oven. Den vestligste af Højene [sb. 31] ligger noget oppe fra Dalen 6' h. 56' vid.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Høj fredlyst 1909.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 x 16 m. Lyngklædt. Fredlyst 22/9 1909. MS.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med lyng, lav opvækst af løvtræer (der er plejet for nylig) samt hyben mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)