Koustrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160602-35

Fredningsnr.
280964

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,80 x 15 m. Græsklædt. Måske tidligere ompløjet. NMI: ..... tidligere overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dalstrøget ligger 5 smukke Høje [sb. 31-35], af de to østligste [sb. 34-35] er den ene pløjet, af de nærmeste to [sb. 32-33] er den ene en velbevaret Høj 10' h. 57' i Diam; en lille ved Siden af er 3' h. 36' vid, i den er der i gammel Tid gravet ned fra oven. Den vestligste af Højene [sb. 31] ligger noget oppe fra Dalen 6' h. 56' vid.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,80 x 15 m. Græsklædt, måske tidligere overpløjet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lyng og helt lav opvækst af bøg og eg. FM- sten på østsiden. Beliggende i græsmark. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)