Firhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160604-11

Fredningsnr.
281024

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1931. gdr. Marius Jensen og hustru, Bakkely. Afmærkn.: MS 1936, stud.mag. Vebæk. "Firhøje". 3 sammenvoksede høje, 45 m lang i Ø-V, 19 m bred.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Firhøjene" en Langhøj af hosstaaende Profil [se skitse i sb.] i Retningen NV-SØ. oprindelig c. 200' l. 60' br. Af de 4 Høje, hvoraf Rygningen dannes er den s.ø. næsten helt bortgravet, hvorved er fundet et Par Urner med Ben, samt "noget mørkt noget, der lignede et Siberør [?] af en Fingers Længde, og som ved Sognefogeden indleverede til Herredskontoret". - Langhøjen maaler fra Foden til "Højenes" Top 14-16'. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Firhøje" 3 sammenvoksede høje 45 m l. i Ø-V, 19 m bred. Fredlyst 26/9 1931.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Firhøje". Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Den Ø-ligste høj er bedst bevaret og står op til 2,5 m. Den midterste dårligst, ca. 1,8 m. Den V-ligste ca. 2 m. Overfladen overalt er meget ujævn og hullet især i toppene. Randbeskadigelser i Ø og V. Gamle tilgroede skader. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.74.79-SV. F 09.68.79-SV. Berejse 1997 af JBA Høje af "Firhøje" Tre sammenbyggede høje/langhøje. Som beskrevet i nyberejsningstekst af 1979 og fritext. Højden mellem topperne er omkring 1,5 m. Bevokset med 11 løvtræer, nogle stød, lidt buske og græs. I græsgang Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
3 sammenhængende høje. Den østlige høj har en stor tilgroet sænkning mod øst samt FM sten på toppen. Den midterste høj har en sænkning i vest og en i SV (begge tilgroede). Den vestligste høj har en tilgroet sænkning i SØ samt stejle sider. Der er tale om gamle skader, som tidligere er registreret som ujævne sider og top. Højene er bevokset med græs, hyben, egetræer/buske og hyld. Afgræsses af æsler. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)