Selhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160604-21

Fredningsnr.
281025

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj tinglyst 1996 med flg. tekst: ******************************* Høj, "Selhøj". 2,5 x 25 m. I højens side er bygget en kørerampe, nu tilgroet. Toppen er affladet. I have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Selhøj", en anselig Høj, hvorpaa nu staar en Mølle.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 x 25 m. Paa højen er bygget en mølle og et mindre hus. Kørevej paa højsiden.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Mølle og hus står nu som ruiner på højtoppen. I umiddelbar nærhed mod S er bygget parcelhus og garage. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 07.72.79-S. F 09.66.79-S.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, træer og krat. En del af træerne på højen er dog fældet. Husruinen (kornlageret) på toppen er helt tilgroet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)