Boest
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-133

Fredningsnr.
270961

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1899, lieutn. Lassen. 2709-59 til 62: 4 høje liggende fod ved fod, dog 10 m mellem nr. 2 og 3 fra vest mod øst. Nr. 3: 4,75 x 30 m. En sænkning 2 m bred og 1 m dyb fra top nedover sydsiden. Alle 4 høje lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Søndre Skjel ligge 3 Høje [sb. 131-33], den største [sb. 133] - vil Dels paa Nr 3a - 9-10 Al. h., de andre i Række med hin, den midterste [sb. 132] meget lille 2' h. 46' vid, den vestligste [sb. 131] af smuk hvælvet Form 12-14' h. 120' i Diam. - Tæt N. herfor ligger en fladagtig Høj [sb. 134] c 8' h. 118' i Diam, ligesom hine fredlyste paa Undersøgelsesrejsen, hvad der ogsaa er Tilfældet med en lav stensat Høj [sb. 109] 3'h. 46' i Diam. mod Ø. paa Hedelodden.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 høje [sb. 109 samt 131-133] - liggende fod ved fod,dog 10 mellem nr. 2 [sb. 1329 og nr. 3 [sb. 133] fra V mod Ø. 3) 4,75 x 30 m. en sænkning 2 m bred og 1 m dyb fra top nedover sydsiden. MS. Alle 4 høje lyngklædte. Fredlyste 24/10 1877.

1996 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)