Løgagergaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-189

Fredningsnr.
250937

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

********************************************* Høj, 1 x 12 m. N-siden noget afgravet; lidt ujævn overflade, ellers velbe- varet. Græsgroet i udkant af ager. Matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 4a, Løgagergårde.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En nedpløjet Høj [sb. 188], hvori er fundet Urner - en anden [sb. 189] et Par Al. høj i Skjellet til [matr. nr. 7]. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 4a og 7a Løgagergårde. Høj 1 x 12 m. Nordsiden noget afgravet. Lidt ujævn Overflade. Fredet. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Nordsiden noget afgravet, lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. Græsgroet i udkant af ager.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille velbevaret høj ved markhjørne ud mod skel i N. Ingen påviselig afgravning, hverken i N eller andetsteds. På S-siden en gammel dynge marksten. Langs rønnehegn S for højen flere markstensdynger i en afstand af 10-40 m fra højfod. Ca. 50-60 m fra højen er i en gl. råstofgrav opsat et læskur for får. Udsigten fra højen og til dette dækkes dog (når der er løv på træerne) af rønnehegnet. Bevokset med græs og tjørnebuske. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig naturskønt beliggende med udsigt ud over den overordentlig smukke Funder ådal. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Foto, oversigt