Taarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-48

Fredningsnr.
260939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 22 m. Virker lidt flad, men velbevaret. Lynggroet på åben lille plet i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Thingdalen ved Rævsø ligger 7 smaa velbevarede Høje [sb. 46-52] 2-6' h. - en lignende [sb. 54] længere mod n.v. i Dalen. - En stor lynggroet Høj [sb. 53] ligger ovenfor Dalen hen imod vestre Skjel; i dette en Høj (se [sb.] Nr. 1[dvs. 1-6]), i det østre skjel mod Tyklund ligger en anselig Høj [sb. 55] 16-18' h. med temmelig bratte Sider. - 2-3 overpløjede Høje [sb. 56-57 samt 59] mod S. paa Lodden. Bevoksning: 1988: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Virker lidt flad, men velbevaret. Lynggroet på åben lille plet i skoven.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 2e Tårup. Høj 2 x 22 m. Velbevaret. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, noget udflydende. Græsklædt i gentilplantet stormfaldsområde, 1 rodvælter i højens SØ-side. På 4 cm kortet trykt klos op ad nr. 41 VNV-side, ligger i virkeligheden 40m NV for denne, og er således også fejlafsat på mb. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er lyngklædt samt bevokset med store nåletræer mod øst/SØ. Der ligger et væltet nåletræ nedover højens vestside.

Litteraturhenvisninger  (0)