Aale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160609-4

Fredningsnr.
281029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,8 m høj, diameter 24 x 26 m. Toppen hullet. Nedover den SØ-lige side er en afgravning. NØ-siden er afgravet i høj brink mod ager. Beliggende på høj brink ned mod markvej.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Hedejord (forhen) en meget anselig overpløjet Høj, hvori Urner ere fundne. Bevoksning: 1996: Græs og Løvkrat

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgravet, hullet top. Afgravning nedover søsiden. NØ-siden afgravet - høj brink mod ager. SV. fod. Noget afgravet - høj brink nedenfor, sv. fod mod markvej. Bevokset med græs og få småbuske i ager Bevoksning: 1996: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt træer, gyvler og brombær ved foden. Beliggende i græs/brakmark.

Litteraturhenvisninger  (0)