Skovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
160609-14

Fredningsnr.
281026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Skovhøj", 1,25 x 8 m. Overfladen ujævn. En del af vestsiden*) forsvundet i dyb grusgrav. NMI: ... En del af østsiden forsvundet ....
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj, synes forinden pløjet. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skovhøj" 1,25 x 8 m. Overfladen ujævn. En del af østsiden forsvundet i dyb grusgrav.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skovhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov, trafik. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Berejse 1997 af JBA: "Skovhøj" En del af vestsiden er skredet ned i dyb grusgrav. Her er nu to rævehuller i brinken. Afgravninger og hul i sydsiden i top. Foden afgravet i en ca. 0.5 m høj brink i N og NØ-siden Bevokset med to bøgetræer, græs og noget mos. På kant af nu tilgroet grusgrav i vest og syd. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et stort egetræ og et stort bøgetræ mod SØ. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i skovstykke op til have.

Litteraturhenvisninger  (0)