Ringstholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170101-5

Fredningsnr.
30133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ringstholm. Tingl.: 8/2 1924, godsejer E. Schou, Palsgaard. Afmærkn.: MS 1924, læge Fischer-Møller, Horsens. Runddysse, 1,5 - 1,8 x 14 - 15 m. Ved midten et firsidet kammer udv. 3,6 m i NNV-SSØ, 1,75 m br. 5 bæresten, meget svær dæksten på plads, men kløvet i 4 stkr. En større sten ses ved V-siden. I VSV 5 randsten. Bevokset med græs og 3-4 buske. Dyssen ligger ved grusgrav og det omliggende terræn er bort- gravet, så den nu ligger som på toppen af en stejl, cirkelrund bakke 3 - 3,3 m høj, ca. 30 m i diam. NMI: Runddysse, 1,5 - 1,8 x 14 - 15 m. Ved midten et firsidet kammer udven- digt 3,6 m i NNV-SSØ, 1,75 m bredt, med 0,5 m bred indgang mod SSØ. Kammeret er sat af 5 bæresten og dækket af en meget svær dæksten, på plads, men kløvet i 4 stykker. En større sten ses ved vestsiden. Kammeret er jordfyldt, indtil 0,6 - 0,7 m fra loftet. I kanten af højen, der er bevokset med græs og 3 - 4 større buske, ses mod VSV 5 randsten. - Runddyssen ligger på et grusgravningsområde, og da hele det nærmest om- liggende terræn er bortgravet, fremtræder dyssen nu som liggende på toppen af en stejl, omtrent cirkelrund bakke, 3 - 3,3 m høj, ca. 30 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Gaarden Ringstholms Mark ligger en velbevaret Dysse, der fredes af Eieren af Palsgaard. En rund Høi, c. 70' i Diam. 12' h har tidligere helt dækket Gravkamret; men for en Del Aar siden er der gravet et stort Hul i Toppen, hvorved Overliggeren 9' l, 6' br er bleven blottet. Den er sprængt i 3 Stykker, men ligger endnu paa sin oprindelige Plads og dækker et vistnok helt udgravet Gravkammer. Udvendig er dette 11 ½' l, 5 ½' br med Retning i NNV-SSØ, dannet af 5 anselige Bæresten, der omslutte et firkantet Rum; Indgangen mod S.SØ er 2 ½' br, den Gangsten. Kamret er fyldt med Jord til 1 ½' fra Dækstenens underste Flade.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1,5-1,8 x 14-15 m. Ved Midten et firsidet Kammer udvendigt 3,6 m. i N.N.V.-S.S.Ø., 1,75 m. bredt, med 0,5 m. bred Indgang mod S.S.Ø. Kammeret sat af 5 Bæresten og dækket af en meget svær Dæksten, paa Plads, men kløvet i 4 Stykker. En større Sten ses ved Vestsiden. Kammeret er jordfyldt, indtil 0,6-0,7 Meter fra Loftet. I Kanten af Højen, der er bevokset med Græs og 3-4 større Buske, ses mod VSV 5 Randsten. - Runddyssen ligger paa et Grusgravningsomraade, og da hele det nærmest omliggende Terræn er bortgravet, fremtræder Dyssen nu som liggende paa Toppen af en stejl, omtrent cirkelrund Bakke, 3-3,3 m. høj, ca. 30 m. i Diameter. FM 1924 8/2 MS 1924 paa Siden mod N.V.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tidligere beskrivelse af runddysse gyldig. Tidligere grusgrav nu udlagt som mark, så højen ligger i dyrket område nu. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 02.23.79-V, F 02.29.79-V. Flyfoto S 4009-FTL-140/064.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt - plejet for nylig. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)