Kirkholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170101-7

Fredningsnr.
30134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 2,2 - 3,2 x 14 - 15 m, med meget stejle sider. Tæt bevokset med tjørnekrat. NMI: Ret anselig rundhøj. Ved randen af skrænt mod stranden. 2,2 - 3,2 x 14 - 15 m, med meget stejle sider. Velbevaret. Tæt bevokset med tjørne- krat og flere større træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Skrænt ud imod Stranden ligger en lille, velbevaret, rund Høi, c 35' i Diam, 10' h.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Rundhøj. Ved Randen af Skrænt mod Stranden, 2,2-3,2 x 14-15 m, med meget stejle Sider. Velbevaret. Tæt bevokset med Tjørnekrat og flere større Træer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Stejle sider. Bevokset med tjørnekrat og træer. Beliggende i have. Ca. 5 m. SØ for høj en træstald til mindre dyr og legeplads med gynger. På siderne henkastning af affald. Top affladet med sænkning. Beskadigelser: Hul i top, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Træer, krat. Foto: S/H 02.34.79-NV, F 02.30.79-NV. Flyfoto S4009-FTL141/024.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. Plejet for nylig. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)