Barridskov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-29

Fredningsnr.
31131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1928, hofjægermester Kn. Greve Brockenhuus Schack, Barrit Afmærkn.: 1929, G. Rosenberg. Høj, 1,25-1,75 x 15-16 m, indesluttende forstyrret gravkammer. 2 dæksten synes på plads, 4-5 andre, større sten ligger nedad højens sydside. Et par randsten ses. Bevokset med krat og fyr- retræer, uden om hvilke et bredt bælte af nyere beplantning; det hele er indhegnet af et cirkelrundt pigtrådshegn. NMI.: MS ved fod mod SSV. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i gruppe af megalitter. Burde plejes og skiltes.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.V for foregaaende [sb. 28] ligger en anden Høi, der ligeledes er pløiet, saa at dens oprindelige Omkreds ikke kan bestemmes. Paa Midten og tildels dækket af Høien findes et Gravkammer, der er udgravet og forstyrret. Mod S. har man gravet et stort Hul og her ligger stykker af den sprængte Dæksten og nogle Stenblokke, der synes at have været Sidestenene i Kammeret. Ligeledes mod N. er der gravet et Hul, fyldt med Jord og Sten. Kun den miderste Del synes at være urørt; her ses i Jordoverfladen et Stykke af Overliggeren, 6' l 3' br, der ligger paa sin oprindelige Plads. Hele Kammeret, der have Retning N-S har været 10-12' l.

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25-1,75 x 15-16 m, indesluttende forstyrret Gravkammer 2 Dæksten synes paa Plads, 4-5 andre, større Sten ligger nedad Højens Sydside. Et Par Randsten ses. - Bevokset med Krat og Fyrretræer, uden om hvilke er et bredt Bælte af nyere Beplantning det hele indhegnet af et cirkelrundt Pigtraadshegn. - MS ved Fod mod SSV. FM 1929 MS 1930

1958 Museal restaurering
Journal nr.: 1499/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret og udgravet, A50827.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Kammer måler 2 x 1,5 m. og er 1,5 m. dybt. Overdækket gang 3 m. i N/S-lig retning. Kammer sat af 6 svære sten, åbent i N-side. Gang dækket af 6 fladtliggende sten. Beskadigelser: Stenskader. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F145/94. 1996: Høj med jættestue. Som fritekst af 1947 og nyberejsningstekst af 1979. Tilføjelse: De 4-5 sten nedad højens sydside (i fritekst af 1947) må være lig de 6 sten dækkende gangen mod syd (i nyberejsningsteksten af 1979). Kammeret mangler dæksten i nord og står åbent i top her. (jfr. nyberejsningstekst af 1979). Pænt stablet, intakt gørmur ses tydligst mellem stenene i det NV hjørne og i vestsiden. Rævehul i NØ-højtop. Bevokset med brombærkrat, gamle fyrretræer og nogle yngre løvtræer, i løvtræbeplantning i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-03
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen var forstyrret af grævlinger. Grævlingehullet blev tilstoppet med sten. To dæksten i jættestuens gang og en i kammeret blev rettet til mere stabile lejer. En bæresten i gangen var flækket. Denne blev sikret ved montering af en rustfri stålstang. Jættestuens lukkesten blev flyttet til sit oprindelige leje og fæstnet til to bæresten med rustfri stålstænger. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen omkring kammeret er bevokset med græs, krat og buske. I kammeret bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)