Barridskov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-28

Fredningsnr.
31132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1928, hofjægermester Kn. greve Brockenhuus Schack, Barritskov. Afmærk.: 1929, G. Rosenberg. Højning, 0,50-1,25 m høj, 14 m i N-S, indtil 6 m bred, med forstyrret kammer. 2 bæresten på plads. I højningens top ses 2 sten. 4 randsten ved sydenden, 1 randsten og 5-6 større sten ved nordenden. Bevokset med græs og lidt buske i ager. MNI.: MS ved fod mod syd. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en gruppe af megalitter. Fint skilteprojekt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en anden af Gaardens Barridskovs Marker ligger en pløiet Høi, paa hvilken der tidligere har været et Gravkammer. Nogle store Sten ligge endnu paa Toppen. Bevoksning: 1996: Løvkrat

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 0,5-1,25 m høj, 14 m N-S, indtil 6 m bred, med forstyrret Gravkammer. 2 Bæresten paa Plads. I Højningens Top ses 2 Sten. 4 Randsten ved Sydenden, 1 Randsten og 5-6 større Sten ved Nordenden. Bevokset med Græs og lidt Buske i Ager. - MS ved Fod mod Syd. FM 1928 MS 1929

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højresten i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Stenskader, randbeskadigelser. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F145/94. 1996: Højrest med stenkammer. Som fritekst af 1947. Marksten er strøet over anlægget, især i nordenden, fra gammel tid - er nu mos- og busktilgroede. Højen er helt tilgroet med hyld, tjørn, slåen, snebær m.m., i ager. Omkring højens nordlige halvdel og langs vestsiden er der pløjet og sået indtil højfod. Bevoksning: 1996: Løvkrat

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er højest i sydenden. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)