Barridskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-30

Fredningsnr.
31133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1928, hofjægermester Kn. Greve Brockenhuus Schack, Barritskov. Afmærkn.: 1929, G. Rosenberg. Højrest, 8 m i N-S, 5-6 m bred, med udgravet delvis forstyrret jættestue. Polygonalt kammer, 2,50 m langt i Ø-V, 2,50 m bredt, 0,7-1 m højt, 6 bæresten (af opr.9), 1 dæksten (revnet) på på plads over kammerets nordende, halvdelen af en anden dæksten nedfalden i dets sydende. Gang mod SSV, 1,75 m lang, 0,60 m bred, 0,50 m høj. 1 bæresten mod V, 2 mod Ø (den ene væltet), ingen dæksten. I højresten mange mindre sten. Tæt uden om kam- meret en krans af store fyrretræer, herudenom et bredt bælte af en nyere beplantning; det hele indhegnet af o. cirkelrundt pigtrådshegn. NMI.: MS ved fod mod SSV. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en gruppe af megalitter.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt S. for sidstnævnte Høi [sb. 29] ligger en mindre Gangbygning paa en overpløiet Høi. En 4' l, 2' br Indgang, dannet af 2 Sidesten fører fra S.SØ ind til Kammeret, der er udgravet, men tildels bevaret. Den nordlige Del er dækket af Høien til Randen af den 11 ½' l, 5' 3'' br Overligger, der er sprængt i 2 Stykker, men endnu ligger paa sin oprindelige Plads; Dækstenen over den sydlige Del af Kammeret. Dette er c 9 ½' l, 7' 9'' br, dannet af store, utilhugne Stenblokke, der have en Flade, som vender indad; 4 af dem, der staa frit, ere 3-4' h. Bevoksning: 1996: Løvkrat

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 8 m i N-S, 5-6 m br., med udgravet, delvis forstyrret Jættestue. Polygonalt Kammer, 2,50 m. l. i Ø-V, 2,50 m. br., 0,7-1,0 m. h., 6 Bæresten (af oprindelig 9), 1 Dæksten - revnet - paa Plads over Kammerets Nordende, Halvdelen af en anden Dæksten nedfalden i dets Sydende. Gang mod SSV, 1,75 m lang 0,60 , br., 0,50 m h. 1 Bæresten mod V., 2 mod Øst (den ene væltet), ingen Dæksten. I Højresten mange mindre Sten. Tæt uden om Kammeret en Krans af store Fyrretræer, her udenom et bredt Bælte af Beplantning, det hele indhegnet af omtrent cirkelrundt Pigtraadshegn. - MS ved Fod mod SSV. [[FM 1929 MS 1930]]

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 436/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højresten kunne ikke besigtiges p.g.a. en uigennemtrængelig bevoksning på stedet. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. 1996: Højrest med jættestue. Som fritekst. Tilføjelse: Højde inkl. dæksten ca. 1,35 m. Fyrretræer og pigtrådshegn fjernet. Bevokset med nærmest udgået hyld i lille løvskovslund i ager. Bevoksning: 1996: Løvkrat

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-03
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssens indgangsparti blev oprenset. Stenene i dyssens kammer blev rengjort. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen omkring jættestuen er bevokset med græs og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)