Barridskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-31

Fredningsnr.
31134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1929, hofjægermester Kn. Greve Brockenhuus Schack, Barritskov. Afmærkn.: 1930 G. Rosenberg. Fritstående, udgravet polygonalt dyssekammer, 2 m l. i NNV-SSØ, 1 m br., sat af 6 bæresten, udvendig 0,75 m høje; kamret fyldt med mindre sten og jord, ingen dæksten. Gang mod SSV, 1,25 m l., 0,50 m br., 1 bæresten mod Ø, 2 bæresten mod V og 1 dæksten. - 1 m jord udenom kamret medindbefattet i fredningen . - I kamret og ved siden af 3 større buske. ** Seværdighedsforklaring ** Megalitgruppe. Jfr. 3113:1-3 og 7 (i samme område) . Fint skilteprojekt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Lod af Barridskovs Mark, der hører til Fæstegaarden Ravnsborg ligger en lille overpløiet Høi, der næsten helt dækket en lille Gangbygning. I Midten har man gravet et Hul, der nu er helt fyldt med Sten; S. for dette ses i Overfladen et Stykke af en Overligger 3' l 1' 10'' br. Indgangen, der vender mod S.Ø, er saa tæt bevoxet med Krat, at Stenenes Antal ikke kan angives. Gravkammeret synes at være c 12' l. Bevoksning: 1996: Løvkrat

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende, udgravet, polygonalt Dyssekammer, 2 m l. i NNV-SSØ., 1 m br., sat af 6 Bæresten, udvendig 0,75 m høje, Kammeret fyldt med mindre Sten og Jord, ingen Dæksten. Gang mod SSV., 1,25 m l., 0,50 m br., 1 Bæresten mod Øst, 2 Bæresten mod V. og 1 Dæksten. - 1 m Jord udenom Kammeret indbefattet i Fredningen. - I Kammeret og ved Siden af 3 større Buske. [[FM 1929 MS 1930]]

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Randbeskadigelser, stenskader. Bevoksning: Krat, træer. Foto: S/H 06.03.79-S. F 06.36.79-S. 1996: Polygonalt dyssekammer. Som fritekst 1947. Tilføjelse: Orienteret i NNØ-SSV og mindst 3 m langt. I top af nu udpløjet høj, på naturlig bakketop, opad dige. Overgroet med dyld, tjørn og vildroser. Dyrket ind til 2 m fra kammer i NØ og nu tilgroet pløjespor ind til knap 1 m fra kammer i nord. Dvs. ejer skal pålægges at holdfe en dyrkningsfri zone på 3 m (inkl. 1 m fredet fra stenene) ud fra kammer. Bevoksning: 1996: Løvkrat

2003 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-03
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæksten nr. 20 blev rykket på plads. Dæksten nr. 21 blev vendt så adgangen til kammeret blev lettere. På grund af fare for at falde ned blev dæksten nr. 25 trukket mod vest. Mellemrum mellem dækstenene blev udfyldt med mindre sten og græstørv. Bæresten nr. 2 var flækket på tværs hvorfor en rustfri stålstang blev indboret for at holde de to stykker sammen. Bæresten nr. 6, 9 og 11 blev sikret med rustfrie stålstænger. Alle tørmure blev restaureret med Neksø-sandsten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod syd. Beliggende i kanten mellem skov og ager/græsmark. Højen er frahegnet ud mod marken. Brændenælder og krat på og omkring dyssen er slået for nylig, dvs. dyssekammeret er fuldt synligt. Del af offentligt tilgængeligt stisystem.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er fuldstændigt dækket af højt græs, brændenælder, tidsler, krat og hyld.

Litteraturhenvisninger  (0)