Stagsrode Afd. 336

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-38

Fredningsnr.
31123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: Stagsrode skov, afd, 336 (Rand skov) Lav rundhøj, 11-12 x 0,5-1 m ved midten 2-3 større sten og flere mindre. Mod SØ og S 2 større sten, en noget mindre mod SV. Sikkert dysse med bortsprængt kammer. Tæt bevokset med små aske.
Undersøgelsehistorie

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stagsrode Skov (Rand Skov) Afd. 336 (Statsskov). Lav Rundhøj, 11-12 x 0,5-1,0 m, ved Midten 2-3 større Sten og flere mindre. Mod S.Ø. og S. 2 større Sten, en noget mindre mod S.V. Sikkert Dysse med bortsprængt Kammer. Tæt bevokset med smaa Aske.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Rundhøj, 11-12 x 0,5-1,0 m. Ved Midten 2-3 større Sten og flere mindre. Mod SØ og S 2 større Sten en noget mindre mod SV. Sikkert Dysse med bortsprængt Kammer. Tæt bevokset med smaa Aske.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med to løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra skovvej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Kammer set fra S
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt